De projecten waar we bij betrokken zijn geven antwoord op actuele markt vragen

  • het klassieke intramurale verzorgingshuis verdwijnt
  • men zoekt naar nieuwe concepten om ouderen langer een eigen thuis te bieden
  • de eigenschappen van ons label zijn daarvvoor zeer bruikbaat
  • het realiseren van appartementen geeft doordtroming en daarmee ruimte op de krappe woningmarkt”
  • dat betekent voor kleinere kernen ook dat gezinnen blijven wonen en daarmee draagvlak versterken voor de voorzieningen in deze kern
  • beleggers nemen contact op omdat zij de noodzaak zien om exptramuraal te gaan investeren in een markt die honderduizenden woningen vraagt.
  • ons label geeft ook ruimte als het gaat om de woonpunten discussie in het middenhuursegment