Het Vivalib proces, Wat doen we?

Als adviseurs ondersteunen we een samenwerkingsproces om Vivalib woningen te realiseren.

 • Dat doen we voor corporaties, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers over het te voeren beleid op het gebied Langer Zelfstandig Thuis Wonen
 • Bij concrete renovatie of nieuwbouwprojecten projecten werken we stapsgewijs naar een realisatie toe. Dit doen we als volgt:

Stap 1:  stedenbouwkundige analyse en fysieke omgeving.

 • Is de plek geschikt om bewoners oud te laten worden, qua bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen?
 • Eerste analyse van bestaande of voorgestelde woonplattegronden op geschiktheid voor een Vivalibaanpak.
 • Rapportage van onze bevindingen aan opdrachtgever.

Stap 2: als opdrachtgever de aanbevelingen overneemt:

 • Uitwerking plattegrond en materiaaltoepassingen.
 • Engineering van de automatisering en technische installaties.
 • Ondersteuning bij de prijsonderhandeling  op Vivalib onderdelen.
 • Regelen overeenkomst  met het serviceplatform : de Zorgcentrale.

Stap 3: Tijdens de uitvoering:

 • Bewaken afgesproken kwaliteitsniveau.
 • Instructie aan installateur.
 • Beoordelen wijzigingsvoorstellen.
 • Testen automatiseringspakket in de woning.
 • Testen verbinding met het serviceplatform

Resultaat: een werkend Vivalib, evolutief appartement

Na oplevering:

 • 6 maanden in overleg blijven met bewoners om te controleren  of alles zo werkt als bedacht is of dat er veranderingen nodig zijn.