VIVALIB Nederland is een adviseur voor opdrachtgevers (ontwikkelaars, beleggers, corporaties, particulieren) in de bouw. Het label staat voor de kwaliteit die het gevolg is van het vele onderzoek waarop het concept zich baseert. Daartoe verricht VIVALIB Nederland allereerst haalbaarheidsstudies (stedenbouwkundige analyses en inventarisaties van de fysieke omgeving) voor zowel bestaande als nieuw te bouwen woningcomplexen. Vervolgens begeleidt VIVALIB Nederland het ontwerpproces (uitwerking plattegrond en materiaaltoepassingen); participeert intensief in de uitvoering en oplevering van de bouwprojecten (engineering van de automatisering en technische installaties), opdat een storingsvrij werkend systeem – via de “Zorgcentrale” verbonden met zorg op afstand – het eindproduct is. VIVALIB Nederland blijft nog 6 maanden na oplevering in overleg met de bewoners om te controleren of alles zo werkt als gedacht of dat er toch nog enige aanpassingen noodzakelijk zijn. Tevens ondersteunt VIVALIB Nederland bij de prijsonderhandeling op Vivalib onderdelen en regelt zij de overeenkomst met het serviceplatform: de “Zorgcentrale”. Ten behoeve van commerciële ontwikkelaars kan VIVALIB Nederland – indien gewenst – zorgdragen voor een belegger en/of een beheerder van de woningen wanneer deze in de vrije sector huur de woningmarkt worden aangeboden. Bij (ver)koopprojecten treedt VIVALIB Nederland op als adviseur van makelaars en (ver)kopers.