Eerste Vivalib- woningen in Nederland voor fijn wonen én langer thuis.

16 maart 2016 18:45 Gepubliceerd door

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam en bouwbedrijf Van Wijnen realiseren de eerste Vivalib woningen in Nederland naar bewezen Frans recept.

Woningen waar je lang thuis kunt blijven wonen maar die niet stigmatiseren, zijn hard nodig. Ruim 80%  van de mensen geeft aan zolang mogelijk thuis willen blijven wonen.  Zeker nu verzorgingshuizen sluiten en voor mensen de zorgkosten toenemen. Een gelijkvloerse woning of traplift blijken uiteindelijk niet genoeg. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam realiseert de eerste Vivalib woningen in de sociale huur in Rotterdam en bouwbedrijf Van Wijnen in het marktsegment waaronder een woning in Voorburg in opdracht van een huisartsenechtpaar voor hun moeder. De woningen kennen een doordacht ontwerp, zijn connected met een service platform en komen tot stand met ondersteuning Vivalib Nederland en partners Hager en De Zorgcentrale van Facilicom.  De woning en diensten groeien met de bewoner mee in plaats van andersom. Wonen zonder zorgen, nu en straks. – Artikel en film- 

Crisissituaties bij het ouder worden

Huisarts D. Koster, tevens zoon  van een  bewoonster van een van de eerste Vivalib woningen in Nederland vertelt: “Toen mijn eigen opa  65  werd, verkocht hij zijn bedrijf en bijbehorende woning en verhuisde naar een verzorgingshuis en leefde daar nog twintig jaar, terwijl de gemiddelde levensverwachting toen 68 jaar was. Ouderen van nu zitten in een vervelende situatie. Ze moeten langer thuis blijven en willen de regie behouden, maar als hen nu wat overkomt een gebroken heup, dementie of hart- en vaatziekten, blijkt hun woning vaak ongeschikt; te krap, te klein, en er moet te snel beslist worden. Een crisissituatie is het gevolg.”Als huisarts moet ik dan vaak alle zeilen bij zetten maar eigenlijk is het te laat. Er zijn wel mooie initiatieven bijvoorbeeld groepswonen, maar die zijn voor mensen die nog vitaal zijn en totstandkoming duurt vaak heel lang. Waarom dan niet een breed toepasbare oplossing waarmee mensen gewoon lekker lang thuis kunnen blijven wonen? Et voilà, daar ontdekten we Vivalib. Een doordacht concept dat voorbereid is op heel veel zaken die mensen kunnen overkomen en veel comfort biedt en daarmee geschikt is voor veel mensen, al vanaf jonge leeftijd. Mijn moeder is een van de eerste bewoners in Nederland en voelt zich thuis en veilig in haar nieuwe woning en wij als kinderen zijn daarmee ontzorgd. Dat is een gerust idee voor ons allen”.

Grote opgave van ouderen die langer zelfstandig moeten blijven.

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam is de eerste corporatie die Vivalib-woningen in Nederland realiseert. Dit is geen toeval. Woonstad is een van de partners van de gemeente Rotterdam die het Programma Langer Thuis realiseren. Maria Molenaar, voorzitter RvB Woonstad Rotterdam vertelt “ Wij als corporatie hebben te maken met het beleid van ‘scheiden van wonen en zorg’ wat als gevolg heeft dat verzorgingshuizen sluiten en mensen niet worden opgenomen, maar langer thuis dienen te blijven wonen. Alleen al in Rotterdam hebben circa 90.000 mensen een zorgvraag of beperking, waarvan de helft 65plusser is. En bijna allemaal in hun eigen buurt willen blijven wonen. Als grote corporatie hebben we daarin een belangrijke taak en zijn we gestart om het Vivalib concept toe te passen in de bestaande bouw”. Collega Dennis Lausberg, Directeur Vastgoedbeheer & Ontwikkeling: “Wij zien dit als kansrijke oplossing. In Frankrijk hebben we met eigen ogen gezien dat het echt een verschil maakt voor bewoners. ” Mevrouw Schuurink, is eerste huurder en kijkt met vertrouwen uit naar de toekomst. ( link filmpje) Vivalib ontwikkelt samen met Woonstad Rotterdam nu verschillende toepassingen in de bestaande voorraad.

Vivalib, evolutief wonen en langer thuis

Vivalib® is een innovatief woonconcept dat mensen in staat stelt om zo lang mogelijk en actief in hun eigen omgeving prettig te wonen én ouder te worden. De appartementen zijn zo ontworpen dat ze bewoners gelijk al veel comfort bieden, slimme techniek bevatten die je bijna niet ziet en connected zijn met een 24/7 serviceplatform van De Zorgcentrale.nl, onderdeel van Facilicom. ”Veel ouderen hebben niet alleen een zorgvraag maar juist een veiligheidsvraag bijvoorbeeld ook bij inbraak of brand. Daarbij krijgen bewoners een tablet met SimpelGo Vivalib, een toegankelijke portal voor eenvoudig internet, beeldbellen en sociaal contact dat in nauwe samenspraak met ouderen ontwikkeld is. De faciliteiten kunnen worden uitgebreid met diensten van eigen hulpverleners of Zorg op afstand van ons ” aldus Miranda van der Made van De ZorgCentrale, onderdeel van Facilicom.“De woning heeft extra faciliteiten zoals nachtrouteverlichting, alarmering en de diensten en zorg groeien mee met de veranderende behoeften van de ouder wordende mens zodat mensen nog langer thuis kunnen wonen. Dit noemen we evolutief wonen. Men hoeft alleen nog maar services en zorg bij te schakelen.” Aldus Annelies Lammers van Vivalib. De experts van Vivalib ondersteunen in het proces, zodat het concept goed wordt ingepast en kwaliteit en betaalbaarheid worden geborgd. Voor veiligheid en techniek wordt nauw samengewerkt met specialist Hager. Als belangrijke partner ondersteunen zij professionals waaronder de installateurs bij de engineering tijdens het planproces. Het resultaat is een toekomstbestendige Vivalib woning, voor wonen zonder zorgen. Nu en straks.

Duurzaam en beproefd in Frankrijk.

“Het concept is ontwikkelend in Frankrijk na lang onderzoekvervolgens geëvalueerd met bewoners en partijen en inmiddels erkend als het beste product om mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig te laten wonen en als duurzame investering. Samenwerking is daarbij essentieel.” aldus President M. Dunoyer van Vivalib Frankrijk. “Niet alleen met onze partners maar ook met de opdrachtgevers, professionals en bewoners zelf.” Na klein te zijn begonnen, wordt het concept nu inmiddels breed omarmd door zowel de sociale als de vrije markt, maar ook door de overheid en zorgverzekeraars. Inmiddels worden er duizenden woningen gerealiseerd in de nieuwbouw en bestaande bouw in heel Frankrijk”.

Steden en dorpen

in Rotterdam en Voorburg zijn de eerste woningen inmiddels een feit. Bouwbedrijf Van Wijnen, realiseert de Vivalib woningen niet alleen in de bestaande bouw in Voorburg, maar ook de eerste woningen in de nieuwbouw in Moordrecht en Scheveningen. “We denken dat het voor veel mensen en projecten geschikt is. Juist omdat het een duurzame, levensloopbestendige woning is die comfort biedt qua ontwerp en techniek, maar zonder stigma’s waarin mensen heel lang thuis kunnen blijven wonen. Daarom is het niet alleen een mooie oplossing voor steden maar ook voor kleinere vergrijzende gemeentes. We zien in onze eerste projecten dat zowel corporaties, particulieren als beleggers interesse hebben en dit sluit aan bij de opgave waar ook gemeentes voor staan”, aldus Michiel Kint,  directeur van Van Wijnen West.

Meer weten?

Vivalib Nederland,

Experts in evolutief wonen en langer thuis.

Binnenkort volgen de eerste rondleidingen in Rotterdam. Interesse?

Mail naar a.lammers@vivalib.nl of r.hagens@vivalib.nl

 

Gecategoriseerd in :

Vivalib

Commententaren zijn gesloten.