Onze Visie en Leitmotiv.

 • 26% van de Nederlanders is ouder dan 65 jaar in 2040.
 • 80% van de ouderen wil zelfstandig blijven wonen.
 • In Frankrijk is onderzocht wat dit soort cijfers, die daar overigens niet anders zijn, betekenen.
 • Woningen moeten geschikt zijn om er lang zelfstandig te wonen.
 • Vivalib biedt daartoe een ondersteunende en beschermende architectuur.
 • Ondersteunend bij fysieke problemen.
 • Helpend bij zintuiglijke achteruitgang.
 • Faciliterend bij cognitieve achteruitgang.
 • Maar ook: met oog voor de zware taak van mantelzorgers en professionele hulpverleners.
 • Slim ontwerpen vanuit het perspectief van comfort bieden ondanks al deze mogelijke toekomstige gebreken.
 • Goed materiaalgebruik en accesoires in de woning die doordacht zijn vanuit het gebruik door ouderen.
 • In eerste instantie niet meer dan 25% van een blok Vivalib om stigmatisering van buurt of complex te voorkomen.
 • Streven naar een gezonde mix van leeftijden: houdt de buurten en woonprojecten vitaal.
 • Geen Domotica gadgets maar open source automatisering (KNX protocol) , interconnectief en onder regie van de bewoners zelf.
 • Ondersteuning op afstand met aandacht en geduld, maar ook handelingsbekwaam.
 • Veiligheid doordat de woning en de bewoner rechtstreeks met een zorgcentrale communiceren.
 • Als het nodig is monitoring op afstand van medische gegevens.
 • Uiteindelijk van tele-assistentie naar tele-medicine, niet alleen zorg maar ook medische monitoring en diagnose op afstand.
 • De bewoner bepaalt altijd zelf wat hij of zij voor diensten gaat afnemen.

ECHT MAATWERK DUS…….

Vivalib is geaudit als maatschappelijk verantwoord concept door Vigeo Parijs.

Kijk op:

http://www.vigeo.com