Vivalib ontwikkelt circulair met New Horizon

21 september 2018 11:35 Gepubliceerd door

Vivalib kijkt naar de bebouwde omgeving vanuit het perspectief van een prettige leefomgeving voor jong en oud. Onze aanpak gaat uit van een toekomstgerichte en adaptieve leefomgeving. Op zichzelf levert dit al een substantiële bijdrage aan een meer duurzame en circulaire economie. Immers, het zo lang mogelijk in de kringloop houden van materialen is daarvoor cruciaal en met onze aanpak blijven gebouwen veel langer ‘geschikt’.

Circulair en levensloopbestendig

Toch vinden wij het wat te eenvoudig om circulariteit alleen te zien als iets dat in de toekomst ligt. We willen ook nu al een substantiële bijdrage leveren.

Dan doen we door ook circulaire waarde(n) te behouden bij de vele transformatie- en sloopprojecten die vaak de eerste stap vormen in onze ontwikkelingen. Denk aan kantoren, scholen of zorgwoningen die worden vervangen of getransformeerd tot levensloopbestendige Vivalib woningen.

Onze opdrachtgevers zien die eerste stap, de (leeg)sloop, nog niet vaak als een kans. Wij inmiddels wel. We willen ook die fase van onze projecten zo circulair mogelijk invullen. Op dat onderdeel werken we samen met New Horizon Urban Mining. Michel Baars, directeur:

Wij zien de stad als bron voor nieuwe bouwmaterialen. Niet slopen maar oogsten”.

In de voorbije jaren brachten zij al tal van circulaire innovaties succesvol naar de markt. Met de belofte “Het is niet duurder, het duurt niet langer en het is meer circulair” zien ook steeds meer opdrachtgevers de voordelen. Zo worden de bestaande gebouwen die we omzetten naar ‘onze’ levensloopbestendige woningen circulair ontmanteld.

Duurzaam en meerwaarde voor opdrachtgever, eindgebruiker en gemeente

Als Vivalib hebben we inmiddels een eerste ‘circulair’ materiaal voor ons eigen label gevonden. Daarnaast kijken we breed hoe we een duurzaam en toekomstbestendig woonconcept voor corporatie, belegger of zorgpartij en bewoners kunnen helpen ontwikkelen en iets kunnen toevoegen voor de buurt en gemeente.

Heeft u ideeën of vragen over wat u met uw bestaand vastgoed als een kantoor, zorgwoning of school kan  doen dan vernemen we dat ontzettend graag. Neem dan contact op met Annelies Lammers, 06-34000309  a.lammers@vivalib.nl  of Rob Hagens 06-50251553,  r.hagens@vivalib.nl

 

Gecategoriseerd in :, , , , ,

Vivalib

Commententaren zijn gesloten.