Proeftuin zorgtechnologie en domotica in Vlaanderen geslaagd

5 januari 2018 15:46 Gepubliceerd door

Proeftuin zorgtechnologie en domotica

Ook in Vlaanderen zitten ze niet stil. De vergrijzing is ook daar een feit en organisaties zoeken naar nieuwe oplossingen om ouderen prettig thuis te laten wonen of te laten verblijven. Het Sociaal huis Mechelen heeft Vivalib gevraagd om een proeftuin zorgtechnologie en domotica op te zetten in een bestaand woonzorgcentrum met als doel om zo te leren voor de nieuwbouw en nieuwe manier van werken.  De opgedane inzichten zijn bedoeld als input  voor 2 nieuwbouwlocaties met circa 400 woningen voor diverse doelgroepen die momenteel worden ontwikkeld.

Het begint met visie

Het managementteam van Hof van Egmont, het woonzorgcentrum, heeft een duidelijke visie opgesteld hoe zij straks willen dat de bewoners kunnen wonen. “De levenskwaliteit van bewoners staat voorop.  Leven, wonen en zorg zijn gelijkwaardig aan elkaar en technologie kan daarbij helpen”, aldus Ria Martens directeur. Maar hoe precies en wat? En hoe pak je dat aan? En hoe vertaal je dat straks in het planproces? Samen met het projectteam heeft Vivalib dit vormgegeven in een aanpak op 2 afdelingen.

Fysieke zorg en voorkomen vallen

Op een afdeling met Fysieke zorg van 35 bewoners met diverse problematiek,  hebben we samen met de zorgmedewerkers gekeken naar de zelfredzaamheid van bewoners en hoe de technologie dit kan ondersteunen.  “Diverse sensoren zijn toegepast, met name om de risico’s op vallen te verminderen.  En dat is gelukt“,  aldus Vincent van Gorp, facilitair manager.

Het inregelen en precies op de persoon toepassen, bleek vaak maatwerk te zijn en niet voor iedereen geschikt maar bij een aantal bewoners werden gevaarlijke situaties op tijd gesignaleerd en is vallen zo voorkomen. Bijvoorbeeld bij het opstaan uit bed of stoel en hoefden er geen vrijheidsbeperkende middelen te worden ingezet. “Bewoners gaven in een tevredenheidsonderzoek zelf aan dat technologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun veiligheid”, aldus extern projectleider Annelies Lammers van Vivalib.

Kleinschalig wonen veiligheid en sensoren

Ook in de groep kleinschalig wonen van 12 bewoners met dementie is er met een enthousiast team gewerkt. Op verschillende manieren is gekeken hoe bewoners op een veilige manier meer vrijheid konden krijgen met sensoren en andere domotica. Diverse toepassingen bleken een succes, zoals bewegingsdetectie en diverse sensoren. Bewoners konden zo toch veilig naar het toilet of in hun eigen bed slapen,  maar hadden ook meer ruimte om op pad te gaan zonder anderen lastig te vallen of dat er gevaarlijke situaties ontstonden.

Beeldbellen, e-health en levensgeluk met tablets.

In de vervolgfase van de proeftuin gaan tablets worden ingezet. Dit om het welzijn van bewoners te vergroten, familie te betrekken en de mensen en organisatie op e-health voor te bereiden. We willen dit op verschillende manieren gaan doen zoals beeldbegeleiding, beeldbellen met familie, online afspraken maken of om iemand persoonlijk muziek aan te bieden waar iemand echt van houdt. De verwachting is dat dit ook weer gaat bijdragen aan de levenskwaliteit van bewoners. Of zoals een zorgkundige het zo mooi zei:

Dit gaat een stukje dagelijks levensgeluk brengen”.

Voor meer info:

Annelies Lammers

Projectleider

a.lammers@vivalib.nl

Gecategoriseerd in :, , , ,

Vivalib

Commententaren zijn gesloten.